Od momentu wprowadzenia stanu pandemii SARS CoV-2 w Polsce  tj. od połowy marca 2020 rok, również Ośrodek Zdrowia cały czas musi mierzyć się z tym trudnym czasem.Wiele ciężkich tygodni i miesięcy za nami, jednak  wszystko wskazuje na to, że wirus pozostanie z nami na dłużej i  dalej jesteśmy zmuszeni wprowadzać reżim sanitarny abyśmy mogli udzielać świadczeń medycznych naszym mieszkańcom. Wprowadzone  w marcu zalecenia sanitarne,  środki ochrony osobistej oraz zakaz przebywania większej ilości pacjentów na terenie placówki pomogły nam utrzymać leczenie pacjentów bez konieczności wstrzymywania działalności. Inni musieli zamykać swoje Placówki na wiele miesięcy. Robimy to wszystko dla naszych pacjentów z myślą o bezpieczeństwie Państwa ale również personelu medycznego. Codziennie udzielamy  TELEPORADY, przepisujemy leki, e-skierowania, zaświadczenia, zwolnienia lekarskie, prowadzimy badania labolatoryjne. Wszystko to zgodne jest z wytycznymi Ministra Zdrowia, ale to nie oznacza, że jesteśmy zamknięci, ponieważ od połowy marca przeprowadziliśmy 6 990 Teleporad (porad telefonicznych lekarzy) podczas których otrzymaliście Państwo zalecenia, recepty, skierowani, ponadto wykonaliśmy 690 zabiegów w tym: EKG, badanie poziom cukru we krwi,  badanie moczu, badanie ciśnienia krwi (RR). Ponadto wykonujemy zabiegi w domu pacjenta. Zaszczepiliśmy 260 dzieci, wykonaliśmy 360 zabiegów laboratoryjnych  a lekarz stomatolog osobiście w gabinecie wykonał ponad 570 zabiegów stomatologicznych. Dane te obrazują  pracę Ośrodka Zdrowia od  momentu wprowadzenia stanu pandemii. Jednak pamiętajmy, abyśmy mogli zachować ten stan pracy cały czas w Ośrodku Zdrowia  wprowadzone są nadzwyczajne rozwiązania mające na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia w czasie trwającej pandemii: liczba osób do 6 na terenie Ośrodków Zdrowia w Przytyku a we Wrzeszczowie do 4 osób , obowiązkowa dezynfekcja rąk ( przy każdym wejściu do Ośrodka jest płyn dezynfekujący).

Również na terenie naszych palcówek obowiązek jest stosowania maseczek/przyłbic.

Prosimy o przybywanie na wizyty bez osób towarzyszących( wyjątek dzieci z opiekunem).

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo, zwracamy się z prośbą  o zastosowanie się do wszelkich informacji i komunikatów.

*podane dane badań- stan na dzień 11 września 2020 r.