Kilka słów o naszej Placówce

W ramach kontraktu z NFZ realizowane są  programy zdrowotne w zakresie:

Program wczesnej diagnostyki reumatoidalnego zapalenia stawów RZS

Program profilaktyki chorób układu krążenia – adresatami programu są w szczególności osoby obciążone czynnikami ryzyka chorób układu krążenia, znajdujące się na liście świadczeniobiorców lekarza poz u świadczeniodawcy i w danym roku kalendarzowym objętym umową będące w 35, 40, 45, 50, oraz 55 roku życia.

Program Profilaktyczny nowotworów głowy i szyi jest finansowany z funduszy europejskich. Celem programu jest poprawa świadomości na temat czynników ryzyka oraz wczesna diagnostyka.

Programem badań przesiewowych zostaną objęte osoby:

Grupa ryzyka. Programem badań przesiewowych zostaną objęte osoby w wieku 40 – 65 lat, wieloletni palacze, nadużywający alkoholu, zagrożone wirusem brodawczaka ludzkiego.

Program profilaktyczny szczepienia p/grypie finansowany przez Urząd Gminy w Przytyku przeznaczony dla mieszkańców po 65 roku życia.

Na wyposażeniu placówek znajduje się:

aparat EKG -4 z możliwością wykonania badania w domu pacjenta

aparat Ambu – 2 zestawy

spirometria – 1 aparat

nebulizator

glukometry

wyposażenie gabinetu stomatologicznego – unit stomatologiczny sterylizator

SPZOZ w Przytyku to placówka ochrony zdrowia funkcjonująca pod obecną nazwą od 1 kwietnia 2000 roku. Na przestrzeni lat jej nazwa kilkakrotnie sie zmieniała. Od 1965 roku funkcjonowała pod nazwą Gminny Ośrodek Zdrowia w Przytyku, który początkowo mieścił się w prywatnym domu. W 1965 roku wybudowano nowy budynek, w którym do chwili obecnej znajduje się wyżej wymieniony zakład. Kierownicy placówki w kolejności sprawowania funkcji to:
Ryszard Król
Albin Bilski
Zygmunt Piekarski
Robert Gałęzia
Paweł Kowalczyk
Obecnie:
Magdalena Olga Frynas-Duda
Inne informacje:
Od stycznia 1948 w Przytyku istniał punkt położniczy kierowany przez położną Walerię Antoszewską. W kolejnych miesiącach punkt połozniczy uzyskał statut punktu opieki nad matką i dzieckiem. Od 1 kwietnia 1948 roku stanowisko opiekuna społecznego tej placówki sprawował Stanisław Chydzyński z Przytyka. Przed wybudowaniem budynku ośrodka zdrowia pacjentów przyjmowano w tym samym budynku, w którym miał siedzibę punkt położniczy (u państwa Lachowskich – obecna ulica Kościelna). Kierownik Ośrodka Zdrowia Ryszard Król prowadził aktywną działalnośc organizując tzw. „szkoły matek” dla kobiet w ciaży. To z jego inicjatywy powstała poradnia dla dzieci przy ośrodku zdrowia. Pod koniec 1959 roku w ośrodku zainstalowano aparat do fizykoterapii. Ryszard Król organizował takżę dla mieszkańców kursy w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Przy ośrodku istniało też laboratorium analityczne. W 1973 roku wyremontowano pomieszczenie przychodni na tzw. pawilon dziecięcy.

SPZOZ we Wrzeszczowie to placówka ochrony zdrowia, która istnieje w obecnej nazwie od 1 kwietnia 2000 roku. W związku ze zmianami w systemie opieki zdrowotnej placówka kilkakrotnie zmieniała swoją nazwę. Powstała w 1966 roku jako Spółdzielnia Zdrowia we Wrzeszczowie. Początkowo mieściła się w domu Pana Nurka przy drodze wojewódzkiej Radom – Przytyk – Potworów.

W 1973 roku została przeniesiona do nowo wybudowanego budynku, w którym mieści się do chwili obecnej. Pierwszym kierownikiem placówki był Józef Mozgiel – lekarz medycyny, a obecnie kierownikiem jest Magdalena Olga Frynas-Duda.

Placówka zatrudniała również stomatologów. Pierwszym z nich była Barbara Kępińska, a obecnie na tym stanowisku pracuje Urszula Wróbel. 

Galeria zdjęć

SPZOZ w Przytyku

Ośrodek Zdrowia filia Wrzeszczów

SPZOZ w Przytyku

Ośrodek Zdrowia filia Wrzeszczów