Program „Profilaktyka 40+” zostaje przedłużony do końca 2024 roku ,to pakiet badań diagnostycznych, które pozwolą zidentyfikować albo wykluczyć objawy najczęstszych chorób cywilizacyjnych. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są na podstawie skierowania w postaci elektronicznej wystawionego przez system.

Jakie badania są wykonywane w ramach pakietu?

  • Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zawiera badania:

1) morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
2) stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
3) stężenie glukozy we krwi;
4) AlAT, AspAT, GGTP – badania dotyczące oceny funkcji wątroby (enzymy wątrobowe);
5) poziom kreatyniny we krwi;
6) badanie ogólne moczu;
7) poziom kwasu moczowego we krwi;
8) krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

  • Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawiera te same badania poszerzone o PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.
  • Natomiast pakiet badań diagnostycznych wspólny to:

1) pomiar ciśnienia tętniczego;
2) pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI);

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka-40-plus

Rozporządzenie wchodzi w życie 30 czerwca 2024 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r. 

Czytaj rozporządzenie: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000932

Kontakt do naszego Ośrodka Zdrowia : (48) 618 00 69