Drodzy Pacjenci i Rodzice,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przytyku z Filią we Wrzeszczowie realizuje umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Leczenie stomatologiczne odbywa się w Filii we Wrzeszczowie po uprzednim ustaleniu wizyty, którą należy dokonać pod numerem  tel. (0 48) 618 01 06- Filia we Wrzeszczowie.

Ponadto Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przytyku podpisał Umowę z Gminą Przytyk, której celem jest zapewnienie uczniom szkół, którym organem prowadzącym jest Gmina Przytyk ( PSP im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku, PSP im. Orła Białego we Wrzosie, PSP Wrzeszczów) świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej, promocji zdrowia oraz opieki stomatologicznej zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami.

Zapraszamy na bezpłatne leczenie stomatologiczne.