Mamy bardzo dobre informację dla naszych pacjentów i mieszkańców a mianowicie: Gmina Przytyk otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 181 262,98 zł., na rozbudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Przytyku.Dzięki temu dofinansowaniu w całości pokryjemy koszt rozbudowy Ośrodka. 

Planujemy stworzyć m.in. kompleksową rehabilitację w pełni wyposażoną w profesjonalny sprzęt z kórego będą mogli korzystać mieszkańcy naszej Gminy. Pozyskanie kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia to kluczowa kwestia, aby móc bezpłatnie korzystać z rehabilitacji. Już dziś zaczynamy nad tym pracować, aby w najbliższej przyszłości rozszerzać kontakty z NFZ.


Źródłem tego wsparcia jest Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.