Miło nam przekazywać dobre wiadomości, a jedną z nich jest informacja, iż wraz  z nową Panią Dyrektor, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przytyku pozyskał zewnętrzne środki finansowe, które zostaną przeznaczone na niezbędny sprzęt medyczny. Ośrodek przygotował projekt pn: „ Poprawa  usług medycznych dla pacjentów w SPZOZ w Przytyku” i uzyskał pozytywne dofinansowanie. Dzięki przyznanym środkom będziemy mogli wymienić zużyty sprzęt i zakupić nowy, ale również zakupić taki, którego na chwilę obecną nie ma w Ośrodku a dzięki niemu poszerzymy zakres świadczonych usług i będzie to m.in. nowoczesny sprzęt do badań pracy serca- Holter, sprzęt do fizjoterapii – lampa Solux, Magnetoterapia oraz Laser- sprzęt z szerokim zastosowaniem w fizjoterapii. Również zakupimy m.in. wagi do badania, pulsoksymetry dla dzieci,  Defibrylator, Dermatoskop- aparat do badania znamion na skórze, ale ponadto będziemy mogli wymienić leżanki, które w chwili obecnej są zniszczone.

Środki zostały pozyskane z Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”, za co bardzo dziękujemy, że pośród tylu placówek z całej Polski nasz Ośrodek został pozytywnie oceniony.