10 październik do Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego- międzynarodowy dzień globalnej edukacji w zakresie zdrowia psychicznego, zwiększania świadomości i wspierania walki ze stygmatyzacją społeczną. Po raz pierwszy obchodzono go w 1992 roku.

W naszym Ośrodku Zdrowia w Przytyku nieodpłatnie świadczymy usługi w zakresie porad i konsultacji psychologa dla dzieci i młodzieży oraz opiekunów – I stopień referencyjny oraz porady i konsultacje psychiatry dla osób po 65 r.ż zgodnie z Gminny Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia.

Więcej informacji Ośrodek Zdrowia w Przytyku: (48) 618 00 69