Drodzy Rodzice,

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych porad/konsultacji w Ośrodku Zdrowia w Przytyku, ul. Kościelna 15  w związku z realizacją wspólnie 
z Ośrodkiem Zdrowia w Tarczynie „OŚRODKA ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHIATRYCZNEJ DLA DZIECI 
I MŁODZIEŻY- 1 poziom ” 
w ramach kontraktu Narodowego Funduszu Zdrowia.

W ramach realizacji programu udzielane są porady/konsultacje przez Panią Katarzynę Paździur-psycholog.

Aby umówić poradę/konsultację proszę dzwonić bezpośrednio do Pani Katarzyny Paździur – psycholog: 534 054 134

Zachęcamy do skorzystania z działań Ośrodka Zdrowia w Przytyku.

Pani Katarzyna Paździur-psycholog