Drodzy Pacjenci, Rodzice

w nawiązaniu do rekomendacji Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz konsultantów krajowych w dziedzinie epidemiologii, medycyny rodzinnej, neonatologii i pediatrii w sprawie odroczenia realizacji szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci do 18 kwietnia 2020 roku, Minister Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny, w oparciu o stanowiska Zespołu ds. Szczepień Ochronnych oraz Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oraz kluczowych instytucji zdrowia publicznego (WHO, CDC, NHS, NCIRS) zalecają wznowienie bieżącej realizacji szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeciwepidemicznego w czasie szczepienia.

W związku z powyższym SPZOZ w Przytyku z Filią we Wrzeszczowie wznawia rekomendowane szczepienia, jednak z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa, jakie należy zachować w czasie szczepienia w okresie pandemii koronawirusa SARC-CoV-2.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szczepieniem proszę o kontakt z pielęgniarką, która w sposób szczegółowy przekaże jak wyglądać będzie szczepienie- tel. (0 48) 618 00 69 –  recepcja SPZOZ

PROSZĘ W IMIENIU PERSONELU MEDYCZNEGO O ZACHOWANIE WSZYSTKICH WYTYCZNYCH PRZEKAZANYCH PRZEZ PERSONEL MEDYCZNY OD TEGO ZALEŻY NASZE ZDOWIE.