Drodzy Pacjenci, począwszy od 3 września 2020 roku i w każdy kolejny czwartek (po 3 września) wznawiamy badania laboratoryjne w Ośrodku we Wrzeszczowie z zastrzeżeniem:

– to lekarz decyduje o pobraniu badań (po wcześniejszej Teleporadzie), aby otrzymać Teleporadę należy zadzwonić pod nr tel: (048) 618 01 06 -Recepcja Wrzeszczów;

– personel medyczny ustala dzień oraz godzinę pobrania badania;

– podczas badania oraz na terenie Ośrodka obowiązuje posiadanie maseczki na twarzy lub materiału zakrywającego twarz (nos i usta);

– należy zachowywać dystans 2 metrów  pomiędzy sobą w każdej przestrzeni SPZOZ

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz personelu medycznego zwracamy się z prośbą o stosowanie się do wszelkich informacji i komunikatów.