Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przytyku z Filią we Wrzeszczowie realizuje na podstawie podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

W związku z powyższym zapraszamy i zachęcamy do bezpłatnego leczenia stomatologicznego swoich dzieci.  Leczenie stomatologiczne odbywa się w Filii we Wrzeszczowie po uprzednim umówieniu wizyty pod numerem tel: (048) 618 01 06

Zapraszamy.

Close Menu