Drodzy Pacjenci, Drodzy Rodzice

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przytyku z Filią we Wrzeszczowie realizuje na podstawie podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Ponadto Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przytyku podpisał Umowę z Gminą Przytyk, której celem jest zapewnienie uczniom szkół, którym organem prowadzącym jest Gmina Przytyk ( PSP im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku, PSP im. Orła Białego we Wrzosie, PSP Wrzeszczów) świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej, promocji zdrowia oraz opieki stomatologicznej zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami.

Zachęcamy do bezpłatnego leczenia stomatologicznego swoich dzieci.  Leczenie stomatologiczne odbywa się w Filii we Wrzeszczowie po uprzednim umówieniu wizyty pod numerem tel: (048) 618 01 06