SKIEROWANIA OD SPECJALISTÓW (OPRÓCZ TYCH KTÓRZY PRZYJMUJĄ W NASZYCH OŚRODKACH)  NA BADANIA LABOLATORYJNE PROSZĘ WYKONYWAĆ WE WSKAZANYM PRZEZ SPECJALISTĘ PODMIOCIE.

OŚRODEK ZDROWIA W PRZYTYKU I WE WRZESZCZOWIE NIE REALIZUJE WW. SKIEROWAŃ,  JEDYNIE MOŻE WYKONAĆ BADANIA ODPŁATNIE!!!