Już z dniem 3 lipca 2023 r. zaczyna pracę Poradnia Rehabilitacji-Pracownia Fizjoterapii .

Jak już wcześniej informowaliśmy Ośrodek pozyskał kolejny ważny kontrakt NFZ- Poradnię Rehabilitacji-Pracownię Fizjoterapii. Aby móc skorzystać z Pracowni należy posiadać aktualne skierowanie z kodem 1310 ( inne nie są w ramach kontraktu i nie będą mogły być zrealizowane w naszym Ośrodku).

Proszę pamiętać, iż od daty wystawienia skierowania przez lekarza jego ważność wynosi 30 dni.

Również jak w całej Polsce tak i u nas są limity przyjęć w związku z czym będą kolejki oczekujących.