Obowiązek noszenia maseczek wciąż dotyczy wszystkich szpitali oraz aptek a także w innych budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza (czyli np. przychodniach).

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSIMY O PZRESTRZEGANIE W NASZYCH PRZYCHODNIACH NOSZENIA MASECEK.

Rozporządzenie Rady Ministrów w tej sprawie już opublikowano w Dzienniku Ustaw.

Obecne zasady dotyczące noszenia maseczek zostały wprowadzone 28 marca. 16 maja natomiast zniesiony został stan epidemii związany z pandemią COVID-19 – i został zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego.