Obowiązek noszenia maseczek wciąż dotyczy wszystkich szpitali oraz aptek a także w innych budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza (czyli np. przychodniach).

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSIMY O PRZESTRZEGANIE W NASZYCH PRZYCHODNIACH NOSZENIA MASECZEK.

Rozporządzenie Rady Ministrów w tej sprawie już opublikowano w Dzienniku Ustaw.