Drodzy Pacjenci,

Miło nam poinformować, iż po wielu latach wraca do Ośrodka w Przytyku kontrakt na leczenie stomatologiczne dla dorosłych. W związku z ogłoszonym Konkursem ofert na 2020 rok przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Ośrodek Zdrowia pozytywnie  został oceniony przez Komisję Konkursową NFZ i otrzymał kontrakt na  udzielanie świadczeń na 2020 rok w rodzaju: leczenie stomatologiczne dla dorosłych.W związku z powyższym, już w niedługim czasie Ośrodek Zdrowia w Przytyku kompleksowo będzie mógł świadczyć dla pacjentów Gminy Przytyk świadczenia w pełnym zakresie stomatologii, bo przypominamy, że w chwili obecnej Ośrodek świadczy opiekę zdrowotną w rodzaju leczenie stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Ponadto Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przytyku podpisał Umowę z Gminą Przytyk, której celem jest zapewnienie uczniom szkół, którym organem prowadzącym jest Gmina Przytyk ( PSP im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku, PSP im. Orła Białego we Wrzosie, PSP Wrzeszczów) świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej, promocji zdrowia oraz opieki stomatologicznej zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami. W ramach leczenia wykonywany jest rentgen.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem: (048) 618 01 06 (recepcja we Wrzeszczowie)