DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYTYKU Z FILIĄ WE WRZESZCZOWIE

Nr sprawy: ZP/1/2022 – tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt 1

Informujemy, iż  postępowania o zamówienie publiczne są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej.

Ośrodek nasz realizuje obowiązek ustawowy w zakresie pełnej elektronizacji postępowań, za pomocą Platformy Marketplanet e-Zamawiający, która umożliwi Państwu składanie ofert w formie elektronicznej. Daje to możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet,które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy.

Centrum jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 25 72 223 lub info@marketplanet.pl.

Wejście na platformę poprzez link: https://spzozprzytyk.ezamawiajacy.pl/

Dokumenty postępowania do pobrania są dostępne w pod linkiem:

https://spzozprzytyk.ezamawiajacy.pl/pn/spzozprzytyk/demand/notice/public/69718/details