Uprzejmie informujemy, iż od  dnia 06-17.07.2020 lekarz rodzinny dr Elżbieta Krzyszewska przebywa na urlopie. W związku z powyższym  mogą ulec godziny TELEPORAD, prosimy o kontakt z Ośrodkiem. Cały czas lekarz rodzinny dr Artur Hulka przyjmuje Teleporady w Ośrodku w Przytyku.

Pamiętajmy, że wciąż jesteśmy w fazie epidemii SARS-CoV-2 i pomimo decyzji wydanych przez Rząd znoszących stopniowo restrykcje, nadal obowiązują nas szczególnie w placówkach ochrony zdrowia  zasady postępowania służące zachowaniu bezpieczeństwa zarówno personelu  jak i pacjentów. Zarówno Ośrodek w Przytyku jak również  Filia we Wrzeszczowie udziela TELEPORAD – konsultacja telefoniczna, podczas której możecie Państwo otrzymać:

  • zalecenia dotyczące postępowania w przypadku choroby;
  • e-receptę – przepisanie leków do kontynuacji leczenia;
  • sugestię bezpośredniej wizyty w Ośrodku, jeśli jest taka konieczność.
  • Pobrania badań laboratoryjnych ( lekarz decyduje o pobraniu badań!)

Prosimy o zastosowanie się do zaleceń.