Szczepienia przeciw Covid-19 szczepionką z wariantem XBB stanowią kontynuację szczepień wykonywanych w ramach Narodowego Programu Szczepień. Szczepienia mają charakter zalecanych szczepień ochronnych, dla których zakup szczepionek został objęty finansowaniem ministra właściwego do spraw zdrowia. Świadczenie jest przewidziane dla osób posiadających prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o. świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W chwili obecnej szczepionki są niedostępne i czekamy na możliwość zamówienia.