Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego ustanowiony został w 1992 przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego (World Federation for Mental Health, działająca od 1948) z inicjatywy sekretarza generalnego organizacji Richarda Huntera. Początkowo Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego nie miał określonego charakteru. Za generalne cele przyjęto upowszechnienie polityki zdrowia psychicznego oraz edukację społeczną w zakresie profilaktyki zaburzeń emocjonalnych i psychicznych. Każdego roku Federacja wybiera do promowania nowy temat.

Czas pandemii odbił się i nadal odbija na naszym zdrowiu psychicznym. Wiele aspektów zdrowia psychicznego zostało zakwestionowanych; a już przed pandemią w 2019 r. szacuje się, że jedna na osiem osób na świecie żyła z zaburzeniami psychicznymi. Pandemia COVID-19 spowodowała globalny kryzys zdrowia psychicznego, generując krótko
i długoterminowe stresy co wpłynęło na zdrowie psychiczne milionów ludzi. Szacuje się, że wzrost zarówno zaburzeń lękowych, jak i depresyjnych wynosi ponad 25% w pierwszym roku pandemii. Jednocześnie usługi w zakresie zdrowia psychicznego zostały poważnie zakłócone, a luka w leczeniu chorób psychicznych zwiększyła się.

Ośrodek Zdrowia cały czas realizuje:

– bezpłatne porady/konsultacje psychologa w ramach realizacji przy współpracy z Ośrodkiem Zdrowia w Tarczynie „Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży- 1 poziom referencyjny”.

Aby uzyskać więcej informacji i umówić poradę/konsultację proszę dzwonić: Psycholog Ośrodek Zdrowia w Przytyku Pani Katarzyna Paździur: tel: 534 054 134, e-mail:katarzynapsycholog.radom@gmail.com

Psycholog Ośrodek Zdrowia we Wrzeszczowie Pani Małgorzata Sęk:  692 217 354

–  bezpłatne porady/konsultacje w zakresie psychiatrii  dla dorosłych ( powyżej 18 roku życia realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia. 

Zapisy oraz więcej informacji: tel. 505 413 690- Recepcja Przytyk, 48 383 19 85- Recepcja Wrzeszczów

Zachęcamy do skorzystania z naszych porad.