Trwają prace przy budowie nowego pionu Ośrodka Zdrowia w Przytyku z Filią we Wrzeszczowie.

Rozbudowa Ośrodka Zdrowia na nowoczesny obiekt medyczny to odpowiedź na potrzeby w związku z ciągłym rozszerzaniem świadczonych usług medycznych dla naszych pacjentów.

Od 2019 roku Ośrodek rozszerza zakres świadczeń medycznych dla pacjentów m.in. udało się pozyskać zewnętrzne środki finansowe na zakup sprzętu medycznego do rehabilitacji i tym samym cały czas rozszerzamy zakres leczenia a dzięki nowemu obiektowi będziemy mogli ubiegać się o kontrakt NFZ w zakresie rehabilitacji. Kolejnym bardzo ważnym działaniem które udało się zrealizować było pozyskanie kontraktu NFZ w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i dorosłych oraz zakup nowoczesnego sprzętu RTG oraz aparatu do jonizacji wziewnej( znieczulenie).

Ponadto do grona naszej kadry medycznej dołączyli specjaliści z dziedziny: kardiologii, neurologii, psychiatrii.

Czas pandemii to trudny czas dla każdego, ale najbadziej odczuli to najmłodsi, którzy zmuszeni byli do ograniczenia kontaktów, wprowadzone lekcje zdalne spowodowały, iż coraz częściej to oni potrzebowali wsparcia. Dzięki pozyskanemu z NFZ kontraktowi i przy współpracy z Ośrodkiem Zdrowia w Tarczynie udaje się pomagać naszym najmłodszym pacjentom dzięki realizacji bezpłatnego poradnictwa psychologicznego dla dzieci ich rodziców.

Pamietajmy że cały czas od 8-18 Ośrodki realizuje zakres świadczeń w rodzaju podstawowej opieki medycznej dla pacjentów.

A to jeszcze nie koniec, bo już mamy kolejne plany i nowe wyzwania które będziemy realizować.