Drodzy Pacjenci,

Zapraszamy do skorzystania z rehabilitacji świadczonej przez Pana Bartłomieja Podymniak- mgr Fizjoterapii. Pan Bartłomiej posiada odpowiednie wykształcenie i doświadczenie aby pełnić zawód fizjoterapeuty w SPZOZ w Przytyku.
Wykonuje zabiegi Fizyko (m.in. prądy: diadynamiczne (DD), Nemec, TENS, Trabert, Galwanizacja), Fizyko (KRIO), masaż klasyczny, Techniki specjalne (MTG,TPS), Kinesiotaping.
W chwili obecnej rehabilitacja świadczona jest odpłatnie, według cennika ogłoszonego Zarządzeniem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku z Filią we Wrzeszczowie z dnia 28 czerwca 2019 roku, jednak jeśli tylko zostanie ogłoszony przez Narodowy Fundusz Zdrowia konkurs na Rehabilitację , SPZOZ w Przytyku przystąpi do procedury konkursowej.

Ponadto zachęcamy do skorzystania z pakietu zabiegów, które objęte są cenami promocyjnymi ( jeśli zostanie wykupiony pakiet 10 zabiegów to zawsze jeden zabieg jest gratis).
Zapisy w SPZOZ w Przytyku z Filią we Wrzeszczowie pod numerem: (48) 618 00 69 (rejestracja SPZOZ w Przytyku) lub (48) 618 01 06 (rejestracja w filii SPZOZ we Wrzeszczowie).