Jesteśmy już w połowie remontu istniejącej części Ośrodka Zdrowia. Wiele lat nie było tam remontu w związku z powyższym aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort świadczonych usług medycznych postanowiliśmy, iż przy rozbudowie dobrym momentem będzie wykonanie niezbędnych prac. A co pilnie zasługiwało na wymianę to: dziwi wewnętrzne, podłogi.

Już niedługo będziemy mogli funkcjonować zarówno w istniejącej części Ośrodka Zdrowia jak i w ten nowo pobudowanej.