Ośrodek Zdrowia we Wrzeszczowie  przeszedł konieczny remont z uwagi na fakt, iż poprzedni wykonany w 2018 roku został zrealizowany w sposób niezgodny z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność lecznicza. Wiele osób zastanawia się dlaczego wykonywany jest ponownie remont, który miał miejsce w 2018 roku. Pragnę wyjaśnić, że remont wykonany w tamtym czasie został zrealizowany w sposób niezgodny z ww. Rozporządzeniem. Ściany wewnętrzne Ośrodka zostały pokryte strukturą chropowatą, która uniemożliwiała zachowanie pełnej sterylizacji i dezynfekcji Ośrodka. Kolejna przeprowadzona kontrol Ośrodka przez odpowiednie instytucje m.in. Sanepid byłaby równoznaczna z nałożeniem kary finansowe na Ośrodek.