Drodzy Pacjenci,

do dnia 31 sierpnia 2022 r.  nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza, oraz w aptekach.

[źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001144/O/D20221144.pdf]

Prosimy o przestrzeganie nakazu, dla dobra personelu medycznego i Państwa.