Cały czas trwają prace związane z rozbudową i przebudową Ośrodka Zdrowia w Przytyku, w chwili obecnej zakończyliśmy kolejny etap w budowie nowej części Ośrodka tj. została przygotowana warstwa pod posadzki oraz w miarę możliwości trwają prace związane z remontem istniejącej części Ośrodka. Staramy się, aby móc jednocześnie przyjmować pacjentów i świadczyć usługi medyczne i równocześnie prowadzić remont Ośrodka. 

Już w niedługim czasie będziemy mogli cieszyć się nowy obiektem dostosowany  dla pacjentów, gabinety będą wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny. W budynku znajdą się zarówno gabinety dostosowane do rehabilitacji/fizjoterapii, ale również gabinety dla m.in. lekarzy specjalistów. To kolejne wyzwanie do realizacji mające na celu zwiększenie zakresu świadczeń medycznych dla naszych mieszkańców.