Drodzy Pacjenci,

Tak jak w poprzednim roku w Ośrodku Zdrowia w Przytyku i we Wrzeszczowie również i w 2020 roku będziemy przeprowadzać szczepienia ochronne przeciwko grypie .

27 lipca 2020 roku na ten cel Pan Dariusz Wołczyński Wójt Gminy Przytyk przekazał środki finansowe na zakup szczepionek dla seniorów.W chwili obecnej Ośrodek prowadzi procedury, które umożliwią przeprowadzenie szczepień. Planujemy przeprowadzenie szczepień od drugiej połowy września 2020 roku jednak o ostatecznym terminie  poinformujemy w oddzielnej informacji.