Senator Stanisław Karczewski odwiedził nasz Ośrodek i jednocześnie przyjął trzecią dawkę uzupełniającą przeciw Covid-19 i zaszczepił się również szczepionką przeciw grypie, bo jak sam mówi: „Od wielu lat szczepię się przeciwko grypie, w tym roku także. Przy tej okazji przyjąłem trzecią dawkę szczepionki przeciw Covid-19. Dane dotyczące ciężkiego przebiegu chorób i zgonów są twarde i nimi się trzeba kierować. Państwa również zachęcam do wzmocnienia swojej odporności”- powiedział  
Drodzy Pacjenci, wartym podkreślenia jest fakt, iż ze względu na powagę sytuacji epidemiologicznej eksperci rekomendują jednoczesne szczepienia przeciw COVID-19 i przeciw grypie wszystkimi dostępnymi na rynku szczepionkami dla danej grupy wiekowej. Szczepienie przeciw grypie może być zrealizowane zarówno z pierwszą, jak i z kolejnymi dawkami szczepionek przeciw COVID-19.

Pamiętajmy, że COVID-19 i grypa to dwie poważne choroby infekcyjne, których częstość występowania zwiększa się w sezonie jesienno-zimowym. Obie stanowią poważne zagrożenie dla wszystkich, a szczególnie dla osób z grup ryzyka. Koinfekcja może się wiązać z ryzykiem bardzo ciężkiego przebiegu zakażenia lub nawet śmierci. Obu chorobom można zapobiegać poprzez szczepienia ochronne, zarówno pod względem zmniejszenia częstości zakażeń, jak i ciężkości ich przebiegu.

Aktualne wytyczne amerykańskie oraz lokalne wytyczne kilku krajów w Europie dotyczące podawania szczepionek przeciw COVID-19 z innymi szczepionkami wskazują, że szczepionki te mogą być podawane razem (jednocześnie) ze szczepionkami przeciw grypie.

Więcej informacji na temat możliwości zaszczepienia w naszym Ośrodku: 505 413 690 – Ośrodek w Przytyku, 

(48) 618 0106 – Ośrodek we Wrzeszczowie