Od poniedziałku 28 marca 2022 roku obowiązują nowe zasady dotyczące epidemii Covid-19

Zgodnie z nowym rozporządzeniem maseczki są obowiązkowe w podmiotach leczniczych, w pozostałych miejscach, w których gromadzi się dużo osób, będą tylko rekomendowane. Zmienia się też polityka testowania.

Nowe zasady uregulowane zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z 25 marca 2022 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2022 roku, poz. 679), które w piątek po południu zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw, a weszło ono w życie 28 marca 2022 roku (źródło: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000067901.pdf).

Zgodnie z nowymi przepisami, nie ma już obowiązku noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych. To zaś oznacza, że 28 marca 2022 roku w autobusach, pociągach, sklepach, kinach nie trzeba już nosić maseczki. Jednakże, nadal będzie trzeba je nosić w podmiotach leczniczych, np. szpitalach i przychodniach.

Natomiast do 30 kwietnia 2022 roku nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza, oraz w aptekach.

Zniesiona została także izolacja domowa oraz kwarantanna domowa dla współdomowników oraz związana z wjazdem do Polski. Pacjenci, którzy będą identyfikowani jako zakażeni przez wykonanie testu będą na zwykłych zasadach otrzymywać zwolnienie lekarskie.

Osoby odbywające w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia kwarantannę, izolację albo izolację w warunkach domowych są obowiązane zakończyć tę kwarantannę, izolację albo izolację w warunkach domowych na dotychczasowych zasadach.